Visie

Visie
Angst voor honden is een reële angst, die, met InZicht voor oorzaak en uitingsvorm, onder goede begeleiding op maat, hanteerbaar kan worden of zelfs kan verdwijnen.

Missie
1) Kinderen en volwassenen met angst voor honden InZicht geven in de processen die samenhangen met hun angst. Door samen te werken naar het einddoel, in een passend tempo en met middelen die aansluiten, zal de angst beheersbaar worden of kan de angst verdwijnen.

2) Door het aanbieden van een degelijke opleiding met breed inzetbare ondersteunende middelen, zijn hondenprofessionals en hulpverleners in staat mensen met angst voor honden adequaat te begeleiden. Afgestemd op het individu, met maatwerk als uitgangspunt.