Stappen van InZicht

 

Onze methode Stappen van InZicht is gebaseerd op het verkrijgen van InZicht in alle facetten die meespelen rondom de angst voor honden. Het doel is dat de angst verdwijnt of beheersbaar wordt.

Het doel wordt door de angstige persoon zelf bepaald en zal voor elke persoon anders zijn. Onze begeleiders Angst voor honden zijn in staat om samen met de angstige persoon, of de ouders/verzorgers als het om kinderen gaat, in kaart te brengen waar de knelpunten liggen. Samen worden de volgorde van de Stappen bepaald. De angstige persoon is leidend in het traject.

Er wordt gewerkt met consulten, praktische opdrachten en huiswerk. De duur van het traject is per individu verschillend, maar ook de volgorde van de Stappen met InZicht zal per persoon anders zijn.

Stap 1 en 7 staan vast, de andere stappen krijgen vorm tijdens het proces.

 

 
Stap 1: InZicht in wat er moet gebeuren
Wat is er nu werkelijk aan de hand? Wat is de hulpvraag?

Stap 2: InZicht in omvang van de angst
Hoe veelomvattend is angst. Betreft het alleen de angstige persoon of heeft het ook effect op de omgeving?

Stap 3: Inzicht in wat angst met je doet
Wat zijn de effecten van de angst?

Stap 4: InZicht in (gedrag van) de hond
Leren over hondengedrag, signalen en hoe je er mee omgaat

Stap 5: InZicht in eigen leiderschap
Wat kun jij doen om de angst te verminderen

Stap 6: InZicht in de praktijk
Waar loop je tegen aan in het dagelijks leven en hoe ga je daar mee om

Stap 7: InZicht in hoe verder
Wat is er nodig om zonder hulp verder te gaan

Belangrijk: Onze werkwijze is gebaseerd op coachtechnieken en InZicht vanuit de persoonlijke kennis en vaardigheden van de Begeleider. Mocht er enige twijfel bestaan over de inzetbaarheid van de Stappen van InZicht in combinatie met de hulpvraag, dan zal de Begeleider in overleg met de klant, of diens ouders/verzorgers, kiezen voor een adviesgesprek met de huisarts en/of behandelaar.

Wij hechten grote waarde aan begeleiding op maat, passend bij de persoon en de hulpvraag. Dit resulteert in samenwerkingen met en doorverwijzingen naar collega’s.

Voor angsten en fobieën die niet hond-gerelateerd zijn, verwijzen we door naar onze collega’s van
Angstbehandelcentrum IPZO