Opleiding

Het begeleiden van mensen met angst voor honden vraagt InZicht in de persoon. Het is van belang te weten hoe de persoon geholpen kan worden, afgestemd op wat de persoon wil, aankan en aan durft. Ook vergt het begeleiden van kinderen totaal andere vaardigheden dan een traject met volwassenen.

Maatwerk is het sleutelwoord.

Ieder persoon is anders, ervaart de angst anders en zal gebaat zijn bij begeleiding op maat.

Het begeleiden van mensen met angst voor honden vraagt ook InZicht in honden en hondengedrag. Veel voorkomend is de aanpak van simpelweg een lieve hond inzetten met de mededeling “Deze doet echt niets”. Dat is helaas veel te kort door de bocht. Door bij de begeleiding het leren begrijpen van honden en hondentaal mee te nemen, wordt een brede basis gelegd om de angst voor honden overzichtelijk en controleerbaar te maken of deze zelfs geheel te laten verdwijnen.

De opleiding Begeleider Angst voor honden is bedoeld voor hulpverleners en hondenprofessionals die mensen met angst voor honden willen begeleiden. Via “Stappen van InZicht”, een methode ontwikkeld door Hond InZicht, leer je mensen regie te nemen over hun angst en deze te laten verdwijnen of hanteerbaar te maken.

Inhoud van de lesblokken

De methode Stappen van InZicht vormt de ‘kapstok’ van de opleiding. In blok 1, 2 en 3 doorlopen we deze stappen zodat je vrijwel direct met oefencliënten aan de slag kunt gaan.

Lesblok 1

InZicht in de angst

 • De angst in beeld; oorzaken, uitingsvormen, effecten
 • Het verschil tussen begeleiden, coachen, therapie
 • Verdieping Angst en stress, angstbeleving
 • Kinderen en angst

Lesblok 2

InZicht in de hond

 • Inzet van de hond, op welke manier kun je honden inzetten in het algemeen en jouw hond in het bijzonder.
 • “Arbeidsvoorwaarden” voor je hond
 • InZicht in jullie als team, jij en je hond

Lesblok 3

 • Angst voor honden bij kinderen
 • Leeftijdsfasen en ontwikkeling
 • Begeleiding per leeftijdsfase
 • Begeleiding van het gezin
 • Omgaan met omgeving van het kind
 • Pubers
 • Verschil man – vrouw

Lesblok 4
Praktische werkvormen

 • Werken met jouw eigen hond en ‘de hond’ in het algemeen
 • Spelvormen en coachtools

InZicht in eigen leiderschap

 • Hoe begeleid je een angstige persoon naar zelfstandigheid
 • Hoe krijgt deze grip en regie
 • InZicht in de helpende omgeving

Lesblok 5

 • Examenbespreking
 • Intervisie
 • HondZakelijk InZicht:
  Jouw aanbod zo goed mogelijk neergezet

Goed om te weten:

De opleiding is heel praktijkgericht. De theorie in het lesboek is ondersteunend aan de lesdagen, maar dient in eigen tijd gelezen te worden. De lesdagen staan in het teken van doen en delen. Door samen te werken aan vaardigheden en te sparren over elkaars casussen ontstaat er een win-win situatie: je leert met en van elkaar.

Kijk voor meer informatie over de opleiding bij Algemene informatie