Opleidingsdata

Heb je interesse en wil je graag meer weten over de opleiding?
Mail hier direct naar info@hondinzicht.nl

Opleiding najaar 2019

Voorafgaand aan een definitieve aanmelding is er eerst een telefonisch intakegesprek met opleider Marleen van Baal.

Blok 1
donderdag 12 + vrijdag 13 september 2019
Blok 2
donderdag 10 + vrijdag 11 oktober 2019
Blok 3
donderdag 14 + vrijdag 15 november 2019
Blok 4
donderdag 12 + vrijdag 13 december 2019
Blok 5
donderdag 16 + vrijdag 17 januari 2020

Individueel eindgesprek  in tweede helft januari 2020

Locatie:
Hond InZicht
Dorpsstraat 57
6617 AC Bergharen